13 พฤศจิกายน 2561 @ ภาษาไทย English language
รอบรั้วโรงเรียนการเรียนการสอนกิจการนักเรียนการรับสมัครติดต่อ/ที่ตั้ง
ความเป็นมา
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
หลักสูตร
ปฏิทินการศึกษา
ผลงานนักเรียน
Nursery
กิจการนักเรียน
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันเข้าพรรษา
วันแม่
ลอยกระทง
วันพ่อ
ปีใหม่
กีฬาสี
วันหนูน้อยภูมิใจ
ทัศนศึกษา
สัมพันธ์ชุมชน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2 โดย สมศ.
พหุปัญญา
อื่นๆ
งานวันวิชาการ
จำนวนคนเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด: 1226534


กิจการนักเรียน ทั้งหมด
กิจกรรม :วันต้นกล้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :โครงการรักประชาธิปไตย
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :พหุปัญญาเรื่อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :เมืองจราจรจำลอง
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :วันหนูน้อยภูมิใจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :การประเมินผลคุณภาพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :สวนสมเด็จย่า
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :ท้องฟ้าจำลอง
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :วัดพระแก้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :ปฐมนิเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :งดสูบบุหรี่โลก
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :วิทยากร(หมอฟัน)
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :เขาดิน
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :กีฬาสี
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :งานวันปีใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :วันพ่อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :งานลอยกระทง
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :วันแม่แห่งชาติ
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :เข้าพรรษา
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม
กิจกรรม :พิธีไหว้ครู
ดูรายละเอียดเพิ่มเตืม


Copy Right 2007©SUWAWAN.com PowerBy : BKKwebsite.com
โรงเรียน อนุบาลสุวาวรรณ 1128 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร