13 พฤศจิกายน 2561 @ ภาษาไทย English language
รอบรั้วโรงเรียนการเรียนการสอนกิจการนักเรียนการรับสมัครติดต่อ/ที่ตั้ง
ความเป็นมา
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
หลักสูตร
ปฏิทินการศึกษา
ผลงานนักเรียน
Nursery
กิจการนักเรียน
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันเข้าพรรษา
วันแม่
ลอยกระทง
วันพ่อ
ปีใหม่
กีฬาสี
วันหนูน้อยภูมิใจ
ทัศนศึกษา
สัมพันธ์ชุมชน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2 โดย สมศ.
พหุปัญญา
อื่นๆ
งานวันวิชาการ
จำนวนคนเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด: 1226508
ภาคเรียนที่ 1/2560


  อังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560
เปิดภาคเรียน 1/2560
  อาทิตย์ที่ 21  พฤษภาคม 2560
ปฐมนิเทศ
  พฤหัสที่ 15 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันไหว้ครู
  ศุกร์ที่  7 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
  ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
 กิจกรรมวันแม่
  ศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
 วันสุดท้ายของการเรียนภาคเรียนที่ 1
  1- 31 ตุลาคม 2560
 ปิดภาคเรียนที่ 1


ภาคเรียนที่ 2/2560

พุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
  ศุกร์ที่ 1 ธันวาคม  2560
 กิจกรรมวันพ่อ
  พฤหัสที่ 28 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
  29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
หยุดเทศกาลปีใหม่
  ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
      กิจกรรมวันเด็ก
ศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
วันสุดท้ายของการเรียนภาคที่ 2
ศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
กิจกรรมวันต้นกล้า


 

Copy Right 2007©SUWAWAN.com PowerBy : BKKwebsite.com
โรงเรียน อนุบาลสุวาวรรณ 1128 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร