13 พฤศจิกายน 2561 @ ภาษาไทย English language
รอบรั้วโรงเรียนการเรียนการสอนกิจการนักเรียนการรับสมัครติดต่อ/ที่ตั้ง
ความเป็นมา
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
หลักสูตร
ปฏิทินการศึกษา
ผลงานนักเรียน
Nursery
กิจการนักเรียน
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันเข้าพรรษา
วันแม่
ลอยกระทง
วันพ่อ
ปีใหม่
กีฬาสี
วันหนูน้อยภูมิใจ
ทัศนศึกษา
สัมพันธ์ชุมชน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2 โดย สมศ.
พหุปัญญา
อื่นๆ
งานวันวิชาการ
จำนวนคนเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด: 1226526

รายละเอียด งานลอยกระทง

รายละเอียด :
"วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง .............." เสียงเพลงที่เด็กๆ ร่วมกันร้องอย่างสนุกสนานในกิจกรรมวันลอยกระทงที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ ซึ่งมีผู้ปกครองมาเป็นกรรมการตัดสิน
หนูน้อยนพมาศประจำปีนี้ได้แก่  ด.ญ. เอวิตรา คมเศวต (น้องปาล์ม)

   
   
   
   
   


Copy Right 2007©SUWAWAN.com PowerBy : BKKwebsite.com
โรงเรียน อนุบาลสุวาวรรณ 1128 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร