13 พฤศจิกายน 2561 @ ภาษาไทย English language
รอบรั้วโรงเรียนการเรียนการสอนกิจการนักเรียนการรับสมัครติดต่อ/ที่ตั้ง
ความเป็นมา
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
หลักสูตร
ปฏิทินการศึกษา
ผลงานนักเรียน
Nursery
กิจการนักเรียน
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันเข้าพรรษา
วันแม่
ลอยกระทง
วันพ่อ
ปีใหม่
กีฬาสี
วันหนูน้อยภูมิใจ
ทัศนศึกษา
สัมพันธ์ชุมชน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2 โดย สมศ.
พหุปัญญา
อื่นๆ
งานวันวิชาการ
จำนวนคนเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด: 1226513

การเรียนการสอน

การเรียนการสอน
โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก ครูจึงจัดสภาพแวดล้อมคล้ายบ้าน เพื่อให้เด็กมาโรงเรียนอย่างมีความสุข
สนุกสนาน และให้เด็กได้เรียนรู้จากมุมประสบการณ์ต่างๆ ที่ครูจัดให้ เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมธรรมชาติ เป็นต้น

หนึ่งวันในโรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ
07.30-08.30 รับเด็ก
08.30-08.45 เคารพธงชาติ สวดมนต์ ออกกายบริหาร ทำสมาธิ Brain Gym
08.45-0.900 ตรวจสุขภาพ ไปห้องน้ำ
09.00-11.30 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมเสรี
พัก (ดื่มนม)
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
11.30-12.00 พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)
12.00-14.00 นอนพักผ่อน
14.00-14.50 ตื่นนอน แต่งตัว รับประทานอาหารว่าง
14.50-15.00 เตรียมตัวกลับบ้าน
...
สมาธิ


คลิปการศึกษา
หนี่งวันในสุวาวรรณ
 

Copy Right 2007©SUWAWAN.com PowerBy : BKKwebsite.com
โรงเรียน อนุบาลสุวาวรรณ 1128 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร