13 พฤศจิกายน 2561 @ ภาษาไทย English language
รอบรั้วโรงเรียนการเรียนการสอนกิจการนักเรียนการรับสมัครติดต่อ/ที่ตั้ง
ความเป็นมา
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
หลักสูตร
ปฏิทินการศึกษา
ผลงานนักเรียน
Nursery
กิจการนักเรียน
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันเข้าพรรษา
วันแม่
ลอยกระทง
วันพ่อ
ปีใหม่
กีฬาสี
วันหนูน้อยภูมิใจ
ทัศนศึกษา
สัมพันธ์ชุมชน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2 โดย สมศ.
พหุปัญญา
อื่นๆ
งานวันวิชาการ
จำนวนคนเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด: 1226510


ความเป็นมาโรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ


ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2531 บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่
ผู้ก่อตั้ง คือนายเสถียร
ธรรมสุริยะ ผู้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง ร่มรื่น เหมาะที่จะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กเล็ก อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา และ ความเหมาะสมของสถานที่ เพื่อให้เด็กได้เล่าเรียนในสถานที่กว้างขวาง สิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติ และมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต จึงตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล

โดยใช้ชื่อบุตรสาวสามคน คือ
สุนี วาณี และ
ศิริวรรณ มารวมกัน


ผู้บริหาร คือ
นางสาวศิริวรรณ ธรรมสุริยะ  เป็นผู้อำนวยการ
นางสาววาณี ธรรมสุริยะ        เป็นผู้จัดการ
นางสาวอรวรรณ พัดทอง       เป็นครูใหญ่
Copy Right 2007©SUWAWAN.com PowerBy : BKKwebsite.com
โรงเรียน อนุบาลสุวาวรรณ 1128 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร