13 พฤศจิกายน 2561 @ ภาษาไทย English language
รอบรั้วโรงเรียนการเรียนการสอนกิจการนักเรียนการรับสมัครติดต่อ/ที่ตั้ง
ความเป็นมา
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
หลักสูตร
ปฏิทินการศึกษา
ผลงานนักเรียน
Nursery
กิจการนักเรียน
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันเข้าพรรษา
วันแม่
ลอยกระทง
วันพ่อ
ปีใหม่
กีฬาสี
วันหนูน้อยภูมิใจ
ทัศนศึกษา
สัมพันธ์ชุมชน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2 โดย สมศ.
พหุปัญญา
อื่นๆ
งานวันวิชาการ
จำนวนคนเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด: 1226493


ผู้บริหารนางสาวศิริวรรณ ธรรมสุริยะ
(ครูเจี๊ยบ)
ผู้อำนวยการและผู้รับใบอนุญาต
สำ
เร็จประกาศนียบัตร Early Childhood Education
จาก St. Nicholas Training Centre ประเทศอังกฤษนางสาววาณี ธรรมสุริยะ (ครูหลิน)
ผู้จัดการ
สำเร็จปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวอรวรรณ พัดทอง (ครูวรรณ) ครูใหญ่
สำเร็จปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
เกียรตินิยม อันดับ 2
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copy Right 2007©SUWAWAN.com PowerBy : BKKwebsite.com
โรงเรียน อนุบาลสุวาวรรณ 1128 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร