13 พฤศจิกายน 2561 @ ภาษาไทย English language
รอบรั้วโรงเรียนการเรียนการสอนกิจการนักเรียนการรับสมัครติดต่อ/ที่ตั้ง
ความเป็นมา
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
หลักสูตร
ปฏิทินการศึกษา
ผลงานนักเรียน
Nursery
กิจการนักเรียน
ปฐมนิเทศ
ไหว้ครู
วันเข้าพรรษา
วันแม่
ลอยกระทง
วันพ่อ
ปีใหม่
กีฬาสี
วันหนูน้อยภูมิใจ
ทัศนศึกษา
สัมพันธ์ชุมชน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ2 โดย สมศ.
พหุปัญญา
อื่นๆ
งานวันวิชาการ
จำนวนคนเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด: 1226522

.

การรับสมัครนักเรียนใหม่
รับสมัครนักเรียนชาย - หญิง อายุ 2-6 ปี ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โดยแบ่งเป็นระดับ

- เด็กเล็ก (เนอร์เซอรี่) ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ รับสมัครทั้งปี
- อนุบาล 1-3 ตั้งแต่อายุ 3-6 ปี รับสมัครเดือนพฤศจิกายน


เอกสารการรับสมัคร

- สูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและนักเรียนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูปCopy Right 2007©SUWAWAN.com PowerBy : BKKwebsite.com
โรงเรียน อนุบาลสุวาวรรณ 1128 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร